HLINÍKOVÁ OKNA

PONZIO PT 50

PONZIO PT 50

 

Hliníkový profilový systém bez tepelné izolace. Je určen především pro vnitřní konstrukce: vestibuly, pokladní boxy, vitríny a příčky. Je také využíván k provádění posuvných dveří (ručních nebo automatických), kyvných, protipožárních.

Systém PT 50 umožňuje použití různých druhů výplní : skleněné, hliníkové panely,  sendvičová výplň, “ nábytkové desky, sádrokartonové a polykarbonátové desky a to o tloušťce 1-40 mm.

Konstrukční hloubka profilů  –  pro rámy a rámy okenních křídel – je 52-60 mm.

PT 50 je systém pro kyvné křídlové dveře, stejně jako pro dveře panelové zalícované  (v jedné rovině) se skrytými závěsy. Předností osově namontovaných pantů je jednoduchá montáž a nastavení seřízení ve třech rovinách.

 

Celý příspěvek

PONZIO PE 78HI

PONZIO PE 78HI

 

Varianta systému PE 78HI, která má čtyři-komorovou konstrukci – je obdobou okenních systémů PE 78.

Je určen pro použití v konstrukcích s obzvláště vysokými požadavky na tepelnou izolaci a  za pomoci izolačních speciálních vložek dále zvyšuje své tepelně izolační schopnosti.

Ve verzi PE 78+ s uzavřenou podskelní komorou je tepelný součinitel Uf  – od 1,1 W/m2K. Nejteplejší varianta s výplní s materiálem z aerogelu dosahuje hodnot Uf – od 0,9 W/m2K.

 

Celý příspěvek

PONZIO PE 68HI

PONZIO PE 68HI

 

Varianta systému PE 68HI má podobnou strukturu konstrukce jako okenní systém PE 68. Z jeho hlavních nesporných výhod je zvýšení tepelného komfortu, který je dosažen osazením speciální izolační vložky.

V závislosti na umístění, v kterém je zakomponovaná dodatečná výplň,  systém dosáhne jinou hodnotu součinitele prostupu tepla. Ve verzi PE 68+ s uzavřenou podskelní komorou – je Uf 1,5 W/m2K, v teplejší verzi PE 68HI s uzavřenou podskelní komorou a tepelně izolační výplní v komoře profilu – Uf dosahuje hodnoty 1,5 W/m2K.

 

 

Celý příspěvek

PONZIO NT 78 EI

PONZIO NT 78 EI

 

Systém s tříkomorovou konstrukcí určený k provádění vnitřních nebo vnějších protipožárních stěn. NT 78EI umožňuje provádět jednokřídlové i dvoukřídlé dveře otevíravé ven i dovnitř s různým řešením prahu. V systému byly použity tepelně-izolační vložky šířky 35 mm. Konstrukční hloubka profilu rámu i křídla je 78 mm. Díky tříkomorové konstrukci a dodatečným výztužným prvkům, systém umožňuje provádět velkorozměrové konstrukce.

Systém využvá dva typy vložek požární ochrany: vložky sádrové a vložky hlinitokřemičité. Systém umožňuje kouřotěsné konstrukce.

 

Celý příspěvek

PONZIO PE 78 OKNA

PONZIO PE 78 OKNA

 

Systém má čtyřkomorovou konstrukci profilů s drážkou pro kování standardu „euro“ a je určen pro výrobu oken s obzvláště vysokými požadavky na tepelnou izolaci (Uf = 1.2 – 1.9 W/m2K). Konstrukční hloubka profilu rámů je 78 mm, a 86 mm pro křídla. Systém umožňuje použít  širokou škálu kování se snadnou následnou montáží. Díky čtyřkomorové stabě profilu a ztužujícím dodatečným prkvům, lze systém použít pro velkorozměrové konstrukce.

 

Celý příspěvek

PONZIO PE 68 OKNA

PONZIO PE 68 OKNA

 

Systém v provedení tříkomorové konstrukce profilu s drážkou pro kování v standardu „euro”  a drážkou pro kování používaných na oknech a balkonových dveřích vyrobené z PVC či dřeva. Konstrukční hloubka rámu je 68 mm a hloubka křídel je 76 mm.

Šířka větší než u systému PE 60, prostor o tloušťce 32 mm pro přerušení tepelného mostu,  dvousložkové centrální těsnění, to vše zaručuje vysoké tepelně technické parametry.

Díky moderním těsnícím elementům není třeba používat okapničku, což  výrazně pozitivně ovlivňuje vzhled a estetičnost fasády.

Systém umožňuje použít širokou škálu kování a snadnou instalaci. Tři-komorová konstrukce profilu Ponzio PE 68 poskytuje vysokou tuhost profilů, a tak umožňuje provádět výstavbu konstrukcí o značně velkých rozměrech.

V systému můžou být použité výplně o tloušťce 18 až 59 mm . Také je možné provádět klenuté a obloukové konstrukce.

 

Celý příspěvek

PONZIO PE 60

PONZIO PE 60

 

Systém v provedení tříkomorové konstrukce profilu s drážkou pro kování v standardu „euro”  a drážkou pro kování používaných na oknech a balkonových dveřích vyrobené z PVC či dřeva. Konstrukční hloubka rámu je 60 mm a hloubka křídel je 68 mm.

Šířka větší než u systému PE 52, prostor o tloušťce 24 mm pro přerušení tepelného mostu,  dvousložkové centrální těsnění, to vše zaručuje vysoké tepelně technické parametry.

Díky moderním těsnícím elementům není třeba používat okapničku, což  výrazně pozitivně ovlivňuje vzhled a estetičnost fasády.

Systém umožňuje použít širokou škálu kování a snadnou instalaci. Tři-komorová konstrukce profilu Ponzio PE 60 poskytuje vysokou tuhost profilů, a tak umožňuje provádět výstavbu konstrukcí o značně velkých rozměrech.

V systému může být použita výplň o tloušťce 10 až 51 mm . Také je možné provádět klenuté a obloukové konstrukce.

Celý příspěvek

PONZIO PT 60 OKNA

PONZIO PT 60 OKNA

 

Tříkomorový systém určený k provádění vnějších stavebních elementů, které vyžadují tepelnou izolaci: vestibuly, vitríny, okna, balkónové dveře.

Tento systém dovoluje výstavbu konstrukcí zařazenou do materiálové skupiny RMG 2.1.
Tříkomorová konstrukce usnadňuje fungování systému a vybízí investory k použití systému Ponzio PT60. Dodatečná komora zvyšuje tuhost, což umožňuje realizovat konstrukce značně větších rozměrů.
Konstrukční hloubka profilů pro křídla je 60-68 mm a pro rámy 60 mm.

 

Celý příspěvek

PONZIO PT 52

PONZIO PT 52

 

Systém je určen k provádění vnějších konstrukcí, které vyžadují tepelnou izolaci. Konstrukce provedené v systému PT 52 jsou zařazeny do materiálové skupiny RMG 2.1.

Systémové řešení umožňuje výrobu několika různých typů oken, dveří a prostorových konstrukcí. Vložené přerušovače tepelného mostu, jednoduché či ve tvaru písmene omega, poskytují také řádné odvodnění konstrukce.

 

Hloubka profilů pro rámy a křídla je 52-60 mm.

Celý příspěvek

PONZIO PE 40

PONZIO PE 40

Systém hliníkových profilů bez tepelné izolace – je určen k provádění vnitřních konstrukcí jako jsou lehké dělící stěny, či prosklené stěny i jednokřídlé a dvoukřídlé dveře. Konstrukční hloubka profilů je 40 mm. Systém využívá tzv. „euro“ drážky pro kování, což umožňuje použít širokou škálu příslušenství. Konstrukce systému umožňuje použití závěsů, které se vyznačují jednoduchou montáží a ekonomickou úsporností.

 

Celý příspěvek